You are currently viewing סומטיק אקספיראנס
סומטיק אקספיראנס
חוויה גופנית | Somatic Experience

מפתח הגישה, ד"ר פיטר לוין, התבסס על מושג מרכזי בגישת ההתמקדות: תחושת גוף בעלת משמעות – sense Felt. לוין שם לב לאופן שבו חיות פורקות אנרגיה טעונה שנוצרה כתוצאה מאיום. בעת סכנה הן מפעילות את האינסטינקט ההישרדותי של בריחה, מלחמה או קיפאון. כאשר הן מזהות שהסכנה עברה הן נושמות נשימות עמוקות, רועדות, מנערות את הגוף, מתפלשות בחול, רצות ומשליכות את האנרגיה הטראומתית מחוץ לגוף. הגישה שלוין פיתח מאפשרת לשחרר אנרגיה של טראומה עצורה בגוף המשפיעה על ההתנהלות היום-יומית.

אירוע טראומטי אצל אנשים לא חייב להיות דרמטי ויוצא דופן, גם אירועים שגרתיים כמו הליכים רפואים וניתוחים, נפילות, אובדנים, חוייה קשורה ללידה ועוד, יכולים להיות טראומתים. בזמן איום האינסטינקט שמופעל לרוב אצל אנשים מוביל לתגובת הקיפאון Freeze וזו הסיבה העיקרית לסימפטומים ביום יום, גם לאחר שהאירוע הסתיים, כיוון שמערכת העצבים עדיין במצב דרוך וממשיכה לשחרר הורמוני לחץ. לשמחתנו, ב-75 אחוז מהמקרים אנשים משחררים אנרגיה זו. השחרור נעשה אופן טבעי בתנועה שבין מעגל הטראומה למעגל הריפוי הקיימים בגוף.

גישת ה-Experience Somatic מאפשרת לפרוק את האנרגיה הטעונה וליצור תנועה בין 2 המעגלים. לשחרר את עודפי האנרגיה התקועים ולהשלים את תגובות לחימה Fight ובריחה Flight אותן אנו מגייסים כדי להתמודד עם האיום ולהחזיר את מערכת העצבים לאיזון.