במפגשי התמקדות עם אירית, חוויתי הכרות עם שיטת טיפול מעמיקה ומפתיעה, אשר הובילה אותי לתובנות ולקבלת החלטות משמעויות ביותר. אירית הובילה את התהליך במקצועיות רבה וגרמה לי לתחושת בטחון ואמונה ביכולותיה מן המפגש הראשון. במשך תקופה ארוכה הייתי במצוקה גדולה כתוצאה מקונפליקט אשר עסק בחוסר יכולתי לקבל החלטה לעזוב את עבודתי הישנה ולהתמקד בחיפוש מקום עבודה התואם לכישורי ולהשכלתי האקדמית. התהליך שעברתי באמצעות ההתמקדות אפשר לי לקבל החלטה ולהיות בהירה ומדויקת ולהודיע למנהלת  בלב שלם על פרישתי לטובת מציאת דרכי החדשה. כיום, כשנתיים לאחר אותה החלטה, אני יכולה לציין בוודאות, שהתמקדות סללה עבורי את תחילת הדרך.