ב"מכבי שרותי בריאות" מאמצים את הגישה שבריאות משמעותה איזון בין הרובד, הפיזי, הרגשי, הרוחני, החברתי.

מתרגשת להיות חלק מהפרוייקט הזה

לפרטים נוספים: https://tinyurl.com/y2egpmvq