כל פעם מחדש אני מתרשם מיכולתך ומכישרונך, להיות גורם מתווך בין הקולות הפנימיים, הנשמעים והנאלמים למציאות.  בהערכה ואהבה.